Usluge

Dijagnostičke  metode  koje   se  rade  u njegovoj ordinaciji  su EMNG te  EEG

 

EMNG (elektromioneurografija) je nezamjenjiva metoda  kod  dijagnostike patologije mišića, perifernih živaca i korijenova živaca iz kralježnice.
Istom metodom se može precizno ustanoviti  koji je korijen živca u kralježnici  oštećen, u kojem stupnju i  postotku, te da li je   kompresija živca akutna ili kronična.
Isto tako emng pretragom se može precizno dijagnosticirati kompresija živca kod tzv. kanalikularnih sindroma – npr. uklještenje živca u laktu, karpalnom kanalu (šaka), Gyonovom kanalu (šaka), peronealnom kanalu (koljeno), tarzalnom kanalu  (skočni  zglob).
U poliklinici Korak  koristi se aparat nove  generacije  Nihon Kohden, metoda je manje invazivna, gotovo bezbolna, jer se veći dio snimanja radi digitalnim elektrodama, manji dio snimanja  iglenim.
Pretraga  traje  od 15 do 40 minuta. Ne postoji niti  jedna kontraindikacija za ovu pretragu.

 

EEG (eletroencefalografija) je neinvazivna  metoda  mjerenja bioelektrične aktivnosti moždane funkcije (funkcija moždanih stanica – neurona).
Istovremena registracija bionapona sa različiith područja mozga ima dijagnostičko značenje kod epilepsija, tumora mozga, neuroza, poremećaja spavanja…
Snimanje  traje 12 do 15 minuta. Poželjno  je da kosa bude oprana prije snimanja, te da u kosi nema gela .

Neurološki pregled –  pregled  i liječenje bolesnika sa neurološkim i vertebrološkim dijagnozama i simptomima:
–    vertigo
–    glavobolje
–    migrene
–    bolovi  u kralježnici
–    polineuropatije
–    epilepsije
–    Parkinsonova bolest
–    multipla skleroza
–    demencije
–    diskus  hernije
–    sindrom karpalnog kanala ….

I na kraju, ali ne manje bitno kao ekskluzivu u Poliklinici Korak gdje  ja radim – angažirali smo dva vodeća Hrvatska stručnjaka na polju vertebrologije prof.dr.sc Vladu Kovača ortopeda iz KB Dubrava i prof dr. sc Miroslava Vukića neurokirurga iz KBC Zagreb koje smo među ostalim u mogućnosti staviti na raspolaganje našim  pacijentima.

Uz  to, u poliklinici Korak smo angažirali i vodeću ortopedsku polikliniku u Hrvatskoj – poliklinika Akromion, te nam dolaze vodeći Hrvatski stručnjaci na  polju ortopedske kirurgije   ramena, kuka i koljena – prof. Čičak, prof. Hašpl, dr. Tršek i dr. Klobučar.

Od lipnja 2013.  smo  angažirali  i   jednog od  vodećih neurokirurga u Europi na polju duboke moždane stimulacije – prof. Darko Chudy– KB Dubrava (neurokirurška metoda liječenja Parkinsonove  bolesti, distonija, bolesti ovisnosti, epilepsija…).